Dušičky, svátek zesnulých

Zvykem bývá navštívit hrob, rozsvítit na něm svíčku a položit na něj živé květiny. Význam tohoto zvyku spočívá v tom, že tím symbolizujeme víru ve věčný život a také to, že smrtí nic nekončí.

A jaké květiny?

Vhodným darem k uctění památky v tento den, mohou být věnce či kytice živých květin. Často bývají využity také květiny a květinové smuteční vazby umělé. Je to z důvodu vyšší odolnosti vůči počínajícím mrazíkům v tomto ročním období. Odolné jsou i suché vazby, které vydrží také podstatně delší dobu.

Na některých hřbitovech může být přítomen i kněz, který smí v den dušiček obléci černé roucho. Prochází společně s pozůstalými hřbitov a kropí hroby svěcenou vodou.

Jiný kraj, jiný mrav

Dle starých pověr rozšířených v Česku se traduje, že se v předvečer Dušiček dostávají jednou za rok duše zemřelých z očistce, aby si odpočinuli od trápení. Na západě také existuje velice populární obdoba tohoto svátku, nazývána Halloween. Lidé věří, že právě v tento den mají duše zemřelých mnohem větší moc i nad naším světem živých a mohou ho tedy snáze navštívit.

 

 

Více o historii tohoto svátku a jeho zvycích, naleznete v tomto článku.

Ze srdce rádi Vám připravíme vkusnou a vhodnou dekoraci na uctění památky Vašich blízkých právě v tento den. Naše internetové stránky skrývají výběr množství kytic, věnců a květinových košů.

 

 


Publikováno: 14.10.2016