Pražský Josefov a tajemný židovský hřbitov

Ne nadarmo je tento hřbitov dokonce jedním z nejzajímavějších míst posledního odpočinku na světě. Nejstarší náhrobní kámen pochází z roku 1439. Poslední pohřeb se zde konal v roce 1787. 

Starý židovský hřbitov

Místo bylo využíváno v takové míře, že je v současné době na sobě navšeno minimálně dalších 9 vrstev zeminy. Jedná se tak o klasický vrstvený hřbitov. Samotný hřbitov však není již několik staletí aktivně využíván. I tak se zde nachází zhruba 12 000 náhrobků. Židovská víra totiž náhrobky neruší, jako je tomu třeba na křesťanských hřbitovech. Pohřbů a obřadů zde bylo však vykonáno mnohonásobně více.

 

 

Osobnosti židovské komunity

Mezi nejznámější osoby, které jsou zde pochovány, patří bezpochyby Rabi Löw (zemřel r. 1609). Působil v Praze jako vrchní rabín za vlády Rudolfa II. a jeho osoba byla spojována i s pověstí o Golémovi. 

Další je osoba, které patří nejstarší náhrobek z roku 1439. Jedná se o básníka a učence Avigdara Karu.

Mordechaj Maisel, který se významně zasloužil o rozšíření a výstavbu židovského města.

Rabín David Oppenheim, jež sbíral staré hebrejské rukopisy a jehož sbírku můžete stále obdivovat v Oxfordské knihovně.

Na tomto odkazu se pro zajímavost nachází i virtuální pohled na prostory hřbitova.


Publikováno: 19.01.2017