Náležité uložení urny

Obřad může být i nemusí

Zda-li budete v rámci kremace pořádat obřad je jen čistě na vás a samozřejmě na vašich finančních možnostech. Kremace je finančně dostupnější, než je tomu u tradičního pohřbu do země. Obecně poté platí to, že urnu obdrží ten, kdo pohřeb vypravil. S jejím dalším osudem však musíte být obezřetní.

Samotné uložení urny

Pro uložení urny s popelem nebožtíka máte hned několik možností:

  • Kolumbárium - je místo, kam se urny ukládají vedle sebe. Bývá buďto součástí krematoria nebo může stát jako samostatný objekt. Více informací včetně obrázku naleznete zde>>
  • Doma - ano, urnu s ostatky si můžete ponechat i doma a mít tak stále své blízké pod jednou střechou.
  • Hrobové místo - je asi nejčastěji volený způsob uložení urny. K náležitému provedení je zapotřebí pracovníka veřejného pohřebiště (hrobníka), který jediný smí ostatky uložit na své budoucí místo. Jedná se o dosti pietní událost, které se účastní již povětšinou pouze nejbližší okruh rodiny. Při tomto rituálu se hrob zpravidla osází květinami a věnci.

Závěrem bychom vás tedy rádi upozornili na to, že pokud chcete ostatky uložit na hrobové místo, musí tak učinit příslušná osoba. Zákony jsou v tomto nekompromisní a vezmete-li toto do svých rukou, posuzuje se to jako trestný čin a hanobení ostatků.


Publikováno: 18.05.2017