Obchodní podmínky

Společnost ELPIS s.r.o., se sídlem Krystalová 470, Praha 9, 196 00, IČ: 63978407 jako dodavatel a provozovatel internetového obchodu e-shopu umístěného na internetové adrese: http://www.e-kvetina.cz vydává tyto obchodní a dodací podmínky:

Kupující učiní svou objednávku odesláním vyplněného objednávkového formuláře umístěného na webové stránce e-shopu dodavateli.

Objednávka

Objednávka učiněná prostřednictvím e-shopu obsahuje:

 • druh a množství zboží („produkt“)
 • termín dodání zboží („datum doručení“ či „datum vyzvednutí“, v případě dodávání zboží na požadované místo v Praze, rovněž čas obřadu a jméno zesnulého (adresa příjemce zboží)
 • doprava na požadované místo v Praze (adresa příjemce zboží)
 • zvolený způsob platby
 • identifikační a kontaktní údaje kupujícího (jméno a příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefon)
 • v případě kupujících, kteří jsou podnikateli, taktéž název firmy, identifikační číslo a daňové identifikační číslo
 • případně poznámku k objednávce dobrovolně učiněnou kupujícím.
 • Kupující je povinen uvádět v objednávce správně a pravdivě všechny údaje.
 • Údaje uvedené kupujícím při objednávání zboží dodavatel považuje za správné. Dodavatel si však vyhrazuje právo ověřit pravost a správnost objednávky telefonicky či mailem.
 • Smluvní vztah
 • Smluvní vztah mezi dodavatelem a kupujícím vzniká okamžikem zaplacení řádně vyplněné objednávky učiněné kupujícím dodavateli.
 • V případě, že objednávka nebude řádně vyplněna ani doplněna, čímž nedojde k uzavření smlouvy, a přesto bude kupujícím dodavateli zaplacena, je dodavatel povinen vrátit kupujícímu přijatou platbu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne přijetí takové platby.
 • Dodavatel zahájí plnění smlouvy nejdříve dnem, ve kterém došlo k úplnému zaplacení ceny za učiněnou objednávku, ledaže se jedná o případ, kdy je jako způsob doručení zvoleno vyzvednutí v provozovně dodavatele, na zvoleném výdejním místě.
 • Změna či storno objednávka
  Pokud si přejete změnit nebo stornovat Vaši již odeslanou objednávku, kontaktujte nás prosím okamžitě telefonicky na čísle 777 200 792 nebo 602 200 700. Veškeré změny mohou být provedeny nejpozději 48 hodin před doručením. Po této době Vám již nemůžeme garantovat přijetí změn či storno Vaší objednávky.
 • Problémy s úhradou
  Bankovní převod / Složenka - při tomto způsobu platby doručíme Vámi vybraný produkt až po obdržení peněz na našem účtu. Může se však stát, že se platba zpozdí a my tak nebudeme moci doručit produkt ve Vámi stanoveném termínu. Ačkoliv nás to mrzí, není to v naší moci a v tomto případě Vám nemůžeme nabídnout žádnou náhradu.
 • Dle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 • Problémy s doručením květin?
  Vždy se snažíme doručit květiny na Vámi zadanou adresu. Někdy se však stává, že adresa příjemce neexistuje anebo ji naši řidiči nemohou najít. Při objednávání je proto velice důležité uvádět přesnou adresu se všemi možnými dalšími instrukcemi, zvláště telefon, protože někdy je velice složité adresu příjemce v Praze najít. Také chápeme, že při doručování květin je často důležité správné načasování. Pokud však příjemce nenajdeme, snažíme se zanechat květinu na co nejvhodnějším místě na pozemku, v hotelové recepci, u sousedů apod. Pokud ani to není možné, budeme Vás o tomto faktu informovat a pokusíme se doručit květiny následující den. Proto je velice důležité zadat správný kontakt na Vás a příjemce.
 • Náhrada květin a objednaného zboží ke květinám
  Je možné, že dodané květiny či dárky se mohou mírně lišit od produktů vyobrazených na našich webových stránkách. Pokud k náhradě dojde, uděláme vždy vše pro to, aby se zásilka co nejvíce podobala vyobrazenému zboží. Náhrada je provedena zbožím stejného či podobného vzhledu, druhu, množství a stejné či lepší kvality. V případě náhrady zboží ve větším měřítku (více jak 35%) Vás vždy o této změně před dodáním zásilky informujeme. Pokud se změnou nebudete souhlasit, peníze Vám budou vráceny. (K náhradě zboží dochází velice zřídka; může k ní dojít např. při objednávce, jejíž dodání má proběhnout ve velice krátké době od objednání, nebo zboží nepřijede z Holandska). Pokud nebude možné Vás kontaktovat, budeme předpokládat, že se změnou souhlasíte.
 • Zničené květiny
  Naše řezané květiny jsou dodávány vždy čerstvé a zabalené. Jejich kvalitu garantujeme nejméně po dobu 2 dnů mimo smutečních květin vypíchaných do slámy. Při dodání zásilky Vás náš doručovatel vždy rád poučí o tom, jak se o ně nejlépe starat, aby vydržely co nejdéle čerstvé. Pokud budou květiny při doručení znehodnocené, informujte nás prosím o tom okamžitě a květiny doručíme nové.
 • Reklamované květiny vždy předložte k posouzení, jinak nebude reklamace uznána. Všechny květiny z naší výrobny se před expedicí fotí pro případ reklamace. Reklamace se musí udělat okamžitě, nejlépe při převzetí nebo telefonicky, případně e-mailem: dispecink@elpis.cz
 • Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 •  
 • Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů
  Ve smyslu a podle ustanovení zákona § 14, § 20 až § 20za zák. 364/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění předpisů pozdějších, s odkazem na občanský zákoník č. 89/2012 Sb. se poskytuje klientu tato

 

 • INFORMACE o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů
 • (1) Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu, kterým je Česká obchodní inspekce – www.coi.cz. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvádějí se tyto informace i na těchto internetových stránkách.
 • (2) V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.“

 Ochrana osobních údajů

 •  Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Podmínky zpracování osobních údajů a specifikace konkrétních osobních údajů, s jejichž zpracováváním kupující tímto vyslovuje souhlas, jsou obsaženy zde.
 • Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.
 • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 • Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 • Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.
 • V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 1.52) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 • Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.